Friday, 21 February, 2020

Årsmöteshelg

Årsmöteshelg

februari 11, 2020 Publicerad av Kommentera

Bureå EFS har hållit årsmöte

Årsmötet inleddes med sånger om ljuset, dels det härliga vårljuset vi upplever just nu, dels det ljus som strålar fram ur Bibelns budskap om det namn som för-enar hela kristenheten. Föreningens predikant Helena Marksén höll en andakt där hon citerade flera bibelställen där det tydligt framgick att Jesusnamnet är det centrala i den kristna tron genom alla generationer. Årsmötets förhandlingar leddes av Rune Hedman med Christin Östlund som sekreterare. Av verksamhetsberättelsen fick vi veta att föreningen bedrivit en ganska traditionell mötesverksamhet med gudstjänster och cafékvällar, våffelluncher och scoutverksamhet. De välbesökta tältmötena hölls även i år i samarbete med pingstgruppen och Svenska kyrkan. Nytt för i år är bildandet av ett programutskott och ett arbetsutskott där förhoppningen är att arbetet kan fördelas på fler aktörer. Utskottens uppgift blir att tillsammans med styrelsen och andra lämpliga medarbetare driva föreningens arbete i den evangeliserande uppgift som är hela EFS-rörelsens målsättning. Styrelsen består av Astrid Sjöström,, ordf., Eva Olofsson och Valter Östlund. Parentation hölls av Martin Jonsson över tre medlemmar som under året “fått hembud”.
Under 2019 slutade vikarierande Joel Wadström då föreningens egen predikant Helena Marksén återgick i tjänst i september. Årsmötet beslutade om en budget som omsätter c:a 285.000 kr. Under det gångna året har 200.000 kr skickats till EFS i Västerbotten och EFS riks tillsammans. Årshögtiden avslutades med högmässa i Bureå kyrka där Helena Marksén  predikade och kyrkoherde Robert Koss ledde nattvarden. Bergsbykyrkans kör gladde kyrkobesökarna med jättefin körsång under ledning av John Holmqvist. Kyrkfikat i församlingsgården avslutade årsmöteshelgen.

Anna-Greta Wallgren