Friday, 3 April, 2020

Verksamheten i Bureå EFS

Verksamheten i Bureå EFS

Bureå EFS…

är en kristen gemenskap inom Bureå församling. Vi är Evangeliska Fosterlandsstiftelsens lokalförening i Bureå. Vår trosbekännelse är evangelisk-luthersk. Föreningens ca 65 medlemmar har stort inflytande och delaktighet i föreningens arbete.

Våra verksamheter är gudstjänster, scoutgrupp, studiecirklar, alphagrupp och sångkören Unison. (Se Program) Har du frågor, tankar eller önskar samtal? se Kontakt.